Hotline: 0936.636.232

Đội ngũ chuyên gia

của HPM
TS.LÊ THẨM DƯƠNG
TS.LÊ THẨM DƯƠNG

TS.LÊ THẨM DƯƠNG

CG.NGUYỄN HỮU THÁI HÒA
CG.NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

CG.NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

GS.PHAN VĂN TRƯỜNG
GS.PHAN VĂN TRƯỜNG

GS.PHAN VĂN TRƯỜNG

TS.TRẦN QUỐC VIỆT
TS.TRẦN QUỐC VIỆT

TS.TRẦN QUỐC VIỆT

CG.ĐỖ CAO BẢO
CG.ĐỖ CAO BẢO

CG.ĐỖ CAO BẢO

CG.VŨ THỊ THUẬN
CG.VŨ THỊ THUẬN

CG.VŨ THỊ THUẬN

CG.PHẠM ĐÌNH HOÀN
CG.PHẠM ĐÌNH HOÀN

CG.PHẠM ĐÌNH HOÀN

CG.LÊ PHỤNG HÀO
CG.LÊ PHỤNG HÀO

CG.LÊ PHỤNG HÀO

TS.LÊ ĐỖ DUY ÂN
TS.LÊ ĐỖ DUY ÂN

TS.LÊ ĐỖ DUY ÂN

TS.NGUYỄN MẠNH HIỀN
TS.NGUYỄN MẠNH HIỀN

TS.NGUYỄN MẠNH HIỀN

TS.PHAN TẤT THỨ
TS.PHAN TẤT THỨ

TS.PHAN TẤT THỨ

CG.PHẠM DUY HIẾU
CG.PHẠM DUY HIẾU

CG.PHẠM DUY HIẾU

THS.NGUYỄN ĐỨC SƠN
THS.NGUYỄN ĐỨC SƠN

THS.NGUYỄN ĐỨC SƠN

MBA.TIỀN GIA TRÍ
MBA.TIỀN GIA TRÍ

MBA.TIỀN GIA TRÍ

THS.PHAN THANH TÙNG
THS.PHAN THANH TÙNG

THS.PHAN THANH TÙNG

THS.ĐỖ XUÂN TÙNG
THS.ĐỖ XUÂN TÙNG

THS.ĐỖ XUÂN TÙNG

CG.LÊ ĐẠI NGỌC
CG.LÊ ĐẠI NGỌC

CG.LÊ ĐẠI NGỌC

TS.ĐÀO XUÂN KHƯƠNG
TS.ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

TS.ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

CG.NGUYỄN TUẤN ANH
CG.NGUYỄN TUẤN ANH

CG.NGUYỄN TUẤN ANH

MBA.NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT
MBA.NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT

MBA.NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT

TS.VŨ HỮU KIÊN
TS.VŨ HỮU KIÊN

TS.VŨ HỮU KIÊN

TS.LÊ DUY QUANG
TS.LÊ DUY QUANG

TS.LÊ DUY QUANG

THS.ĐOÀN HỮU CẢNH
THS.ĐOÀN HỮU CẢNH

THS.ĐOÀN HỮU CẢNH

DIỄN GIẢ FRANCIS HÙNG
DIỄN GIẢ FRANCIS HÙNG

DIỄN GIẢ FRANCIS HÙNG

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG
PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG

THS.TRẦN HOÀNG HIỆP
THS.TRẦN HOÀNG HIỆP

THS.TRẦN HOÀNG HIỆP

THS.NGUYỄN DƯƠNG
THS.NGUYỄN DƯƠNG

THS.NGUYỄN DƯƠNG

CG.TRẦN THỊ MINH HẢI
CG.TRẦN THỊ MINH HẢI

CG.TRẦN THỊ MINH HẢI

TS.NGUYỄN ĐĂNG MINH
TS.NGUYỄN ĐĂNG MINH

TS.NGUYỄN ĐĂNG MINH

THS.NGÔ QUÝ NHÂM
THS.NGÔ QUÝ NHÂM

THS.NGÔ QUÝ NHÂM

THS.TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH
THS.TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

THS.TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH 

TS.ĐỖ TIẾN LONG
TS.ĐỖ TIẾN LONG

TS.ĐỖ TIẾN LONG

TS.HOÀNG TRUNG DŨNG
TS.HOÀNG TRUNG DŨNG

TS.HOÀNG TRUNG DŨNG

MBA.PHAN HỮU LỘC
MBA.PHAN HỮU LỘC

MBA.PHAN HỮU LỘC

THS.ĐOÀN ĐỨC THUẬN
THS.ĐOÀN ĐỨC THUẬN

THS.ĐOÀN ĐỨC THUẬN

THS.PHAN KHẮC THÀNH
THS.PHAN KHẮC THÀNH

THS.PHAN KHẮC THÀNH

THS.LÊ TÙNG
THS.LÊ TÙNG

THS.LÊ TÙNG

CG.VÕ VĂN QUANG
CG.VÕ VĂN QUANG

CG.VÕ VĂN QUANG

TS.BÙI QUANG VĨNH
TS.BÙI QUANG VĨNH

TS.BÙI QUANG VĨNH

THS.ĐOÀN HOÀI BẮC
THS.ĐOÀN HOÀI BẮC

THS.ĐOÀN HOÀI BẮC

CG.LÊ PHÚC KHÁNH
CG.LÊ PHÚC KHÁNH

CG.LÊ PHÚC KHÁNH

THS.LÊ QUAN CƯƠNG
THS.LÊ QUAN CƯƠNG

THS.LÊ QUAN CƯƠNG

PGS.TS NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
PGS.TS NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

PGS.TS NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

THS.LÊ THANH LÂM
THS.LÊ THANH LÂM

THS.LÊ THANH LÂM

THS.PHAN SƠN
THS.PHAN SƠN

THS.PHAN SƠN

THS.VŨ LONG
THS.VŨ LONG

THS.VŨ LONG

THS.NGUYỄN DUY KHA
THS.NGUYỄN DUY KHA

THS.NGUYỄN DUY KHA

THS.BÙI ĐỨC HƯNG
THS.BÙI ĐỨC HƯNG

THS.BÙI ĐỨC HƯNG

MBA.TRẦN TIẾN THỊNH
MBA.TRẦN TIẾN THỊNH

MBA.TRẦN TIẾN THỊNH

CG.NINH GIA HẠNH
CG.NINH GIA HẠNH

CG.NINH GIA HẠNH

Đăng ký nhận tư vấn khóa học
Gọi ngay: 0936 636 232
SMS: 0936 636 232 Chat Zalo