Hotline: 0936.636.232
Hội đồng chuyên gia

THS.PHAN SƠN

Ngày 01-08-2020 Lượt xem 399

THS.PHAN SƠN

  • Giảng viên cao cấp về nhân sự
  • Giám đốc Bộ phận tư vấn Quản trị – Học viện Quản trị HRD Academy
  • Nguyên Giám đốc nhân sự – Tập đoàn Tecomen
  • Nguyên Quản lý nhân sự – Tập đoàn Viettel và Vingroupts-phan-son

ts-phan-son

 

Gọi ngay: 0936 636 232
SMS: 0936 636 232 Chat Zalo