Hotline: 0936.636.232
Tin tức đào tạo

Chương trình đào tạo áp dụng công cụ quản lý Nhật Bản 5s vào quản trị Doanh nghiệp tại HPM

Ngày 13-07-2020 Lượt xem 90

Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM đã tổ chức thành công Chương trình đào tạo áp dụng công cụ quản lý Nhật Bản 5s vào quản trị Doanh nghiệp

Chuong-trinh-dao-tao-ap-dung-cong-cu-quan-ly-Nhat-Ban-5s-vao-quan-tri-Doanh-nghiep-tai-HPM

Ngày 14-15/11/2015 Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM đã tổ chức thành công Chương trình đào tạo áp dụng công cụ quản lý Nhật Bản 5s vào quản trị Doanh nghiệp

Chuong-trinh-dao-tao-ap-dung-cong-cu-quan-ly-Nhat-Ban-5s-vao-quan-tri-Doanh-nghiep-tai-HPM

Chuong-trinh-dao-tao-ap-dung-cong-cu-quan-ly-Nhat-Ban-5s-vao-quan-tri-Doanh-nghiep-tai-HPM

Chuong-trinh-dao-tao-ap-dung-cong-cu-quan-ly-Nhat-Ban-5s-vao-quan-tri-Doanh-nghiep-tai-HPM

Gọi ngay: 0936 636 232
SMS: 0936 636 232 Chat Zalo