Hotline: 0936.636.232
Tin tức đào tạo

Đào tạo nhận thức chung ISO 9000 tại Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE

Ngày 13-07-2020 Lượt xem 79

HPM – Tư vấn ISO: Đào tạo nhận thức chung ISO 9000 tại Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE

HPM-khai-giang-thanh-cong-lop-CEO-Khoa-1Dao-tao-nhan-thuc-chung-ISO-9000-tai-Cong-ty-phat-trien-nguon-nhan-luc-IRE

HPM – Tư vấn ISO: Đào tạo nhận thức chung ISO 9000 tại Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE

Ngày 01/08/2014, Chuyên gia đào tạo của HPM tiến hành đào tạo Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE.  HPM-khai-giang-thanh-cong-lop-CEO-Khoa-1Dao-tao-nhan-thuc-chung-ISO-9000-tai-Cong-ty-phat-trien-nguon-nhan-luc-IRE

Gọi ngay: 0936 636 232
SMS: 0936 636 232 Chat Zalo